Γιατί στο hispania;

  • Γιατί ασχολούμαστε αποκλειστικά με την εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας
  • Γιατί διδάσκουν μόνο Ισπανοί φιλόλογοι
  • Για τη σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού μας
  • Για το πρότυπο διδακτικό μας υλικό
  • Για το πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις DELE
  • Για τα σεμινάρια μετάφρασης και λογοτεχνίας που διοργανώνουμε
  • Για την πλούσια και ενημερωμένη βιβλιοθήκη μας
  • Για τη βιντεοθήκη με ισπανικές και λατινοαμερικάνικες ταινίες
  • Για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο
  • Για το οικογενειακό μας περιβάλλον

Γιατί Ισπανικά;