• Για τη σύσταση ενός τμήματος απαιτούνται πέντε (5) μαθητές.
  • Ο αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δέκα (10).
  • Το φροντιστήριο ακολουθεί τις επίσημες αργίες των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Οι εγγραφές γίνονται κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι να συμπληρωθούν τα τμήματα.
  • Τα δίδακτρα είναι ετήσια.
  • Σε περίπτωση διακοπής θα πρέπει να ειδοποιήσετε το φροντιστήριο 20 μέρες νωρίτερα και να συμπληρώσετε το έντυπο διακοπής.