Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας.

Το διαγώνισμα του DELE C2 αποτελείται από τις ακόλουθες δοκιμασίες:

  • Χρήση της γλώσσας, Κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση (105 λεπτά)
  • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά)
  • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 30 λεπτά προετοιμασίας)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Diploma C2 (Superior) αντιστοιχεί στα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

  • Αγγλικά: Certificate of Profi ciency in English (CPE)
  • Γαλλικά: Diplôme Approfondi de Language Française (DALF C2)
  • Γερμανικά: ZOP Zentrale Oberstufenprufung C2 (CEF)