Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.

Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

  • Κατανόηση γραπτού λόγου (40 λεπτά)
  • Παραγωγή γραπτού λόγου (50 λεπτά). Σύνταξη μικρών και απλών κειμένων πρακτικού χαρακτήρα.
  • Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά)
  • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (40 λεπτά)
  • Παραγωγή προφορικού λόγου (10 λεπτά)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα Β1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

  • Αγγλικά: Preliminary Englist Test (PET)
  • Γαλλικά: DELF B1
  • Γερμανικά: ZD Zertifikat Deutsch (CEF)