Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να επιλέξτε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

Υποβάλλοντας τη φόρμα επικοινωνίας:

Επικοινωνία

Γράφοντάς μας στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Ιωάννου Μιχαήλ 8, 54622 Θεσσαλονίκη

Καλώντας μας στο τηλέφωνο: 2310.222964
Στέλνοντας email στο: info@hispania.gr