Το φροντιστήριο hispania, από την ίδρυσή του, σχολείται αποκλειστικά με τη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας. Οι καθηγητές μας είναι ισπανοί, απόφοιτοι Φιλολογίας Ισπανικών Πανεπιστημίων με μεγάλη διδακτική πείρα στη διδασκαλία της Ισπανικής ώς «ξένης» γλώσσας. Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και τα τμήματά μας δεν ξεπερνούν τους 10 μαθητές.

Η διδακτική φιλοσοφία του φροντιστηρίου hispania στηρίζεται στο παλιό ρητό «μαθαίνω απολαμβάνοντας». Παράλληλα λοιπόν με την εκμάθηση της γλώσσας δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μας να γνωρίσουν τον ισπανόφωνο κόσμο και πολιτισμό με:

  • Την ενημερωμένη και πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη μας
  • Τη βιντεοθήκη μας
  • Τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο
  • Τη δορυφορική σύνδεση με ισπανόφωνα κανάλια
  • Τα σεμινάρια τέχνης, ιστορίας και λογοτεχνίας που διοργανώνουμε

Διεύθυνση Σπουδών:
Laura Catalán García, Πτυχιούχος Φιλολογίας Universidad Autónoma de Madrid
Ángel Cuartero Sanz, Πτυχιούχος Φιλολογίας Universidad de Zaragoza